Eda Rimanić, biografija

Eda Rimanić

Eda Rimanić rođena 1983.g. u Rijeci.  2005. diplomira flautu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a nakon toga završava preddiplomski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi na nekoliko projekata te je član benda Drvored i klasičnog ansambla Glazbene staze, a od 2011.g. predaje flautu u Osnovnoj glazbenoj školi Ivan Zajc u Zagrebu.