Ana Horvat, biografija

foto ana horvat

Ana Horvat (1985.) završila je studij elektroničke kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Do sada je skladala glazbu za elektroniku, komorne sastave, solo instrumente, film, performanse i umjetničke instalacije. Skladbe i projekti na kojima je sudjelovala predstavljeni su na koncertima, festivalima, izložbama, radionicama i tribinama u Hrvatskoj i inozemstvu.