Tihana Mandušić, biografija

Tihana Mandušić

Tihana Mandušić (1982. Split) završila je studij Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, studij Filma i videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu, te fotografski dizajn na Umjetničkoj školi u Splitu. Sudjelovala je na mnogim grupnim izložbama i radionicama.