SAŠA BOŽIĆ I PETRA HRAŠĆANEC (HR): LOVE WILL TEAR US APART

LoveWillTearUsApart-3

20.9.2013. u 23:00 @ Velika dvorana &TD

Trajanje: 30 minuta / Ulaz besplatan

STARO DOBRO JE UVIJEK GANZ NOVO!, plesna predstava

Love will tear us apart, prvi dio trilogije o odnosu suvremenog plesa i specifičnog žanra pop-glazbe, solo je kreiran za izvođačicu Petru Hrašćanec. Sam rad žanrovski vrluda između rock-koncerta, ispovjedne forme i apstraktnog plesa. Pitanje vlasništva nad izvedbom isprva stavljeno  u apstraktni plesni okvir bavljenja tijelom i politikom pogleda, ekstremno se proširuje u širi umjetnički i socijalni okvir. Ljubav iz naslova prenešena je u ljubav spram plesa, čina plesa samog, dok rad raspravlja razliku između plesa i njegove realizacije kao društvenog događanja kroz konstituciju pojma izvođačice same. Izvođačica Petra Hrašćanec izvodi plesne numere, odabrane ljubavne pjesme, dok u pauzama  saznajemo  naoko efemerne detalje o nastanku same produkcije, raspličući suptilnu mrežu odnosa moći koja definira čin izvedbe. Gledatelj je pozvan da aktivno preuzme odgovornost u lancu hijerarhije izvođačkog čina.

Koncept : Saša Božić

Koreografija: Saša Božić i Petra Hrašćanec

Izvedba: Petra Hrašćanec

Izbor glazbe: Saša Božić i Petra Hrašćanec

Producentica: Štefica Bartolin

Fotografije i video: Danko Stjepanović

Produkcija: de facto

Uz potporu Ministarstva Kulture RH