VEJA (HR)

Veja_1_HQ

 Etno skupina “VEJA” iz Pazina.

18.09. (srijeda), atrij Teatra &TD, 21 :00

Veja dolazi iz Pazina i bavi se istraživanjem istarske narodne tradicijske glazbe te izvođenje iste u modernijim aranžmanima koristeći razne tradicijske instrumente iz cijeloga svijeta. Veja je do sada održala 50-tak nastupa u Hrvatskoj ali i u susjednim zemljama. Članovi Veje su: Goran Farkaš, Marko Pernić, Ljuban Rajić, Sebastijan Demark, Marijan Jelenić i Saša Farkaš. Od koncerata koji su nam ostali u pamćenju izdvajamo nastupe na festivalu Ethnoambient u Solinu, TradInEtno festivalu u Pazinu te FolkHistria festivalu u Kopru a nedavno smo održali i prvu inozemnu turneju u Francuskoj a posebice se izdvojio nastup u poznatom jazz klubu u Parizu “New Morningu” gdje smo bili odlično prihvaćeni od publike i pohvaljeni od strane medija i struke.

Tradicijska glazba istarskog poluotoka njihov je glavni motiv i nadahnuće koje im daje energije kako bi se u mnoštvu studentskih i radnih obveza uspjeli posvetiti i glazbenom stvaralaštvu i publici prenijeti vlastiti doživljaj glazbe koja je pokretala, vedrila i osnaživala njihove roditelje, bake i djedove.
Možda bi se preci članova grupe Veja isprva začudili načinu na koji njihovi potomci danas koriste mih, gajde, kaval, violinu, harmoniku i gitaru uz bas gitaru, djembe i cajon, ali bi s vremenom prihvatili činjenicu da se sve mijenja, a time i raste, a sve što raste – živi, nadahnjuje i pruža nove prilike za nova stvaralaštva.

 Ovaj projekt sufinancirao je HDS ZAMP iz fonda sredstava koje služba ZAMP prikupi na ime prava na naknadu za prazne medije, a koja se sukladno odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima dodjeljuju temeljem Natječaja HDS-a za potporu projekata s područja popularne glazbe.
HDS-ZAMP2