Ljiljana Tasić, biografija

ljiljana tasić
Ljiljana Tasić (RS, 1978.) izvođačica je i koreografkinja suvremenog plesa iz Beograda. Završila je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. O suvremenom plesu i performansu učila je kroz različite radionice i obrazovne programe: Enparts Campus (2011.), Lab for New Dance (2009.), Fast Forward Dance / Video Laboratory (2009.), Resonance Project (2008./2009.), IFA Academy (2007.), Fostering Creativity (2006./2007.). Od 2008. godine surađuje s interdisciplinarnim umjetnikom Dušanom Broćićem. Članica je Stanice – Servisa za suvremeni ples u Beogradu i samoobrazovne grupe Antijargon projekta Deschooling Classroom project (o^o), koja istražuje koncepte/pojmove suvremenih umjetničkih, teorijskih, kulturnih i obrazovnih praksi.