TEMPORARIES: DUBLJEVIĆ, BROĆIĆ, KORUGA, RAKIĆ KISELČIĆ, TASIĆ, MILIĆ (RS)

20.8. – 2.9.2013. non stop @ Velika &TD

APAP – IZVEDBENA EUROPA, umjetnička rezidencija

Temporaries (1) (1)

Foto: Temporaries

Od 20. kolovoza do 2. rujna 2013. godine umjetnici Ana Dubljević, Dušan Broćić, Igor Koruga, Jovana Rakić Kiselčić, Ljiljana Tasić i Marko Milić gostovat će na rezidencijalnom programu u Studentskom centru u Zagrebu, kako bi nastavili rad na djelu Temporaries.

Temporaries je umjetnički projekt koji se u širem smislu bavi privremenošću kao radnim uvjetima u kontekstu nezavisne scene izvedbenih umjetnosti u Beogradu, i u međunarodnom kontekstu suvremenog plesa i performansa. Projekt predlaže analizu, promjenu, propitivanje i isprobavanje “zajedništva“ na mikrorazini, u određenom kontekstu u kojem se izvodi te na individualnoj razini gostujućih sudionika.  Ovakav prijedlog manje se odražava kroz društveni i politički aktivizam u umjetnosti, a više se oslanja na političnost kao aspekt umjetničkog rada ili umjetničke prakse, koja “se odnosi na načine na koji ona djeluje i intervenira u javnoj sferi, u vezi s raspravama i sukobima oko subjekata i objekata koji u njoj sudjeluju, raspodjele mjesta i moći među njima, ideoloških diskursa koji oblikuju zajednički, simbolički i čulni poredak društva“ (Vujanović, 2011).

Kreacija i izvedba: Ana Dubljević, Dušan Broćić, Igor Koruga, Jovana Rakić Kiselčić, Ljiljana Tasić and Marko Milić.

Dramaturgija: Ana Vujanović

Produkcija: Stanica – Servis za suvremeni ples, Beograd, Gradsko vijeće Beograda, APAP – Izvedbena Europa 2011.-2016. (mreža Apap), Tanzfabrik i Uferstudios, Berlin.

Umjetnička rezidencija je dio projekta Apap – Izvedbena Europa 2011.-2016. Ovaj projekt financiran je od strane Europske komisije. Sadržaj komunikacije je isključiva odgovornost autora i u nijednom slučaju ne predstavlja stajališta Europske komisije.

Saznajte više